Voor Bouwkundigen


Wanddiktes


Omdat Hemsec SIPs de panelen op iedere gewenste dikte kan produceren is elke Rc tot 9 mogelijk en hoeven er geen extra materialen te worden toegevoegd om aan de gestelde eisen te voldoen. Het achteraf toevoegen van materialen betekent meer materiaal kosten en arbeidstijd. Onze panelen tot 225 mm worden geproduceerd op standaard SLS C24 houtmaten, er hoeft dus geen speciaal op maat gemaakt hout aangeschaft te worden wat wederom een aanzienlijke besparing betekent.


Hemsec SIPs panelen zijn op diverse manieren af te werken zowel aan de binnen als aan de buitenzijde. Door de tweezijdige toepassing van 15mm dikke OSB3 platen kan overal regelwerk, spouwankers of andere bevestigingsmaterialen worden gemonteerd. Als voorbeeld hebben we een aantal afwerking schematisch berekend zoals een traditioneel gemetseld buitenblad, stucwerk/steenstrips en geventileerde gevelbekleding.
De Rd waarde is berekend volgens NEN 1068 met een correctie van 4%. De lambda waarde voor de isolatiekern is berekend volgens de λ 90/90 methode waarin de verouderingsfactor van de isolatiekern is meegenomen, dit betekent dat de isolatiewaarde over 10 jaar nog steeds kan worden gegarandeerd.


De rekenvoorbeelden zijn indicatief en dienen enkel ter informatie. De exacte Rc waarden, met een condensatie risico analyse, worden per project afzonderlijk bepaald samen met de andere bouwfysische berekeningen. 

Gevelopbouw


Als de montage is afgerond, dienen de Hemsec SIPs panelen zo snel mogelijk te worden beschermd tegen weersinvloeden. Dit geschiedt door het aanbrengen van een waterkerende damp-open folie. Deze kan rechtstreeks worden aangebracht op de Hemsec SIPs panelen. Daarna kunnen de gevels en het dak aan de buitenzijde verder worden afgewerkt. Eventueel regelwerk kan direct over de damp-open folie worden aangebracht.


Plaatje-5-Houten-verticaal-gevelbekleding-met-PS-isolatievloer-768x768
Plaatje-5-Houten-gevelbekleding-met-PS-isolatievloer-768x768
Plaatje-5-Gevelbeplating-met-PS-isolatievloer-768x768
Plaatje-4-Steenstrips-gevelbekleding-met-PS-isolatievloer-768x768

Condensatie


Bij het ontwerp van een constructie uitgevoerd met SIPs panelen dient het risico van condensatie te worden onderzocht. De panelen dienen volgens de voorschriften van Hemsec te worden gemonteerd. Daarbij moet er in het bouwwerk altijd voldoende worden geventileerd. Wanneer een gebouw op de juiste wijze wordt uitgevoerd, is bij een reguliere vochtbelasting de kans op condensatie nihil. In deze situatie is er geen dampremmende laag aan de binnenzijde nodig.

In ruimten waar een hoger vochtgehalte verwacht mag worden, denk aan bijvoorbeeld badkamers, wordt echter aangeraden wel een dampremmende laag aan te brengen aan de warme zijde van de isolatie. Een dampremmede laag hoeft niet altijd een folie te zijn, er kan ook gebruik worden gemaakt van plaatmateriaal of een coating. Er dient ten alle tijde rekening te worden gehouden met goede detailleringen van de aansluitingen en onderbrekingen. Wij raden het gebruik van Hemsec SIPs panelen af in kelders en ruimtes met een hoge vochtbelasting.

Binnenafwerking


Binnenafwerking

Afwerklagen worden pas aangebracht als het gebouw wind- en waterdicht is. Controleer ook of het installatiewerk achter de afwerking correct is voor je begint.
Afwerking van SIPs is vrijwel altijd een gipsplaat. Dit zorgt voor brandwering, een betere akoestiek en wordt gebruikt om te behangen, tegelen of schilderen. Gipsplaten horen niet te worden aangebracht op hout dat nog niet voldoende droog is (max. 20% vochtig).


Het correct aanbrengen van de gipsplaten is belangrijk voor een goede brandwering. Eén gipsplaat (12,5mm) geeft een weerstand van 30 min. tegen branddoorslag. Waar 60 min. weerstand is vereist dient een dubbele laag gips in halfsteensverband te worden aangebracht.


Gipsplaten dienen te worden bevestigd met gipsschroeven, de h.o.h. afstanden zijn:


  • 200mm voor plafonds
  • 300mm voor wanden

Pas watervaste gipsplaten toe in ruimtes waar veel vocht verwacht mag worden (badkamers, toiletten en kelder).


Installatiewerk


Er zijn meerdere mogelijkheden voor het creëren van ruimte voor de installatiewerk:


  • Houten regelwerk direct monteren op de SIPs panelen met daar overheen een 12,5mm gipsplaat. Zo wordt er een ruimte gecreëerd waartussen het leidingwerk geïnstalleerd kan worden.
  • Dubbele gipsplaat toepassen: er kan een kabelgootje worden aangebracht in de eerste laag gips, waarna de tweede 12,5mm gipsplaat wordt gebuikt om alles weer af te dekken.

Op wanden waar geen Electra dozen worden toegepast kan men de 12,5mm gipsplaat direct op de Hemsec SIPs panelen toepassen.

Ventilatie


Door de zeer goede luchtdichte eigenschappen van de Hemsec SIPs panelen dient een goed gecontroleerd ventilatiesysteem aangebracht te worden. De huidige bouw regelgeving vraagt aannemers en architecten om zo veel mogelijk te bouwen volgens het "Built Tight, Ventilate Right"-systeem. Het gebruik van een goed functionerend en controlerend ventilatiesysteem is hier dan ook van essentieel belang. Bij een comfortabele en energiezuinige woning gaan luchtdichtheid, isolatie en ventilatie hand in hand. Zorg dat de volgende zaken goed zijn afgestemd:


  • goede thermische isolatie
  • waarborgen van luchtdichtheid van de schil
  • een goede en regelmatig gecontroleerde en onderhouden ventilatiesysteem


Er bestaan diverse soorten ventilatiesystemen voor gebouwen. Ieder gebouw heeft zijn of haar eigen specifieke vereisten, door middel van het maken van ventilatieberekeningen wordt gekeken naar de best passende ventilatie oplossingen. Als u twijfelt over de bouwfysische eigenschappen van uw SIP-ontwerp mag u te allen tijde contact met ons opnemen.