Voor Aannemers


Het principe


Met Hemsec SIPs panelen kunnen vooraf op maat worden aangeleverd en het casco kan zeer snel worden opgebouwd variërend van enkele uren tot een paar dagen afhankelijk van het ontwerp. De aannemer kan het zelf bouwen (self built), onder begeleiding of alles geheel uitbesteden aan een montage bedrijf. Nadat het casco is voorzien van een dampopen en waterkerend membraam aan de buitenzijde kunnen de werkzaamheden aan zowel binnen en buitenzijde worden voortgezet.


Hiernaast wordt schematisch weergegeven hoe het bouwsysteem werkt. Er wordt gestart met het stellen van de stelregel, hierop wordt de montage regel gemonteerd. Vervolgens kan het Hemsec paneel hierop worden vast genageld. De panelen worden onderling gekoppeld door middel van vol houten staanders of zo geheten "Splines".


Voor meer informatie over montage en verwerkingsvoorschriften verwijzen wij naar de "Hemsec Praktijkgids". Deze vindt u op de downloads pagina.

Als aannemer bent u vrij in hoe en wat u zelf wilt doen


Hemsec SIPs bied u de mogelijkheid om zelf te bepalen wat u wel en niet wilt doen. Wij kunnen u het werk uit handen nemen (ont zorgen) maar u mag ook alles zelf doen. Er zijn verschillende manieren:


  • Panelen op handelslengten waarbij de afnemer zelf verantwoordelijk is voor de engineering en constructieberekeningen. (voor HSB producenten en grotere bedrijven met hun eigen engineeringsafdeling)
  • Op maat gemaakte panelen waarbij u zelf de tekeningen en berekening kunt aanleveren. (voor de ervaren SIPs bouwer)
  • Panelen op handelslengte waarbij wij de engineering doen en u zelf de panelen op maat maakt.
  • Op maat gemaakte panelen waarbij de engineering door ons wordt gedaan inclusief de werktekeningen.
  • Compleet bouwpakket incl. de koppelregels, splines en stelregels op maat en genummerd aangeleverd met de daarbij behorende tekeningen.
  • Mocht het nodig zijn dan kan een plaatsingsbedrijf het eventueel voor installeren.